سایر

سنسورهای موجود برروی فلایت کنترلرها

فلایت کنترلر

فلایت کنترلر Flight controller

فلایت کنترلرها (Flight controller)، کنترل پرنده را در اختیار اپراتور قرار میدهد در واقع میتوان گفت که فلایت کنترل مغز متفلر مولتی روتورها محسوب میشود. به زبان ساده تر یعنی هرتغییری که برروی مولتی روتور دیده میشود از راه دور توسط اپراتور اعمال میشود که این تغییرات به وسیله رادیوکنترل با افزایش یا کاهش سرعت چرخش موتورها به وجود می آید.

فلایت کنترل ها (Flight controller) یک مدار نسبتا کوچک هستند که از اجزایی مانند: Gyro , ACC , Baro , Mag , GPS و … که ژیروسکوپ از مهترین اجزا محسوب میشود، تشکیل شده است.

سنسورهای موجود برروی فلایت کنترلر

  1. سرعت سنج زاویه ای Gyroscope

این سنسور همنطور که از اسمش مشخص است برای محاسبه سرعت برحسب درجه برثانیه (deg/sec)  یا رادیان برثانیه (red/sec)  نسبت به دستگاه مختصاتی  فرضی برروی مولتی روتورها، برروی فلایت کنترلر ها وجود دارند.

ژیروسکوپ ها باید برروی تمام مولتی روتورها وجود داشته باشند و در همه حالت های پروازس استفاده گردد. با به مشکل برخوردن این سنسور احتمال بالایی در کرش کردن ملتی روتورها وجود دارد.

  1. شتاب سنج خطی Accelerometer

این سنسور برروی فلایت کنترل قرار میگیرد تا شتاب خطی را برحسب متر بر مجذور ثانیه (m/s^2) نسبت به دستگاه مختصات فرضی برروی مولتی روتور محاسبه کند.

فلایت کنترل ها از داده های شتاب سنج برای برآورد موقعیت های کوتاه مدت استفاده میکنند. در واقع زمانی که کالیبراسیون به درستی انجام شود، از این داده ها برای تعیین سرعت حرکت مولتی روتور در یک زمان کوتاه میتوان استفاده کرد.

  1. قطب نما Magnet

برای تعیین جهت شمال یا جنوب بررروی فلایت کنترل نصب میکنیم. اگر این سنسور در زمان روشن شدن مولتی روتور تحت تاثیر یک میدان مغناطیسی باشد به درستی عمل نمیکند و با عث اختلال فلایت کنترل شده و پروازی پایدار نخواهیم داشت.

  1. فشارسنج Barometer

برای اندازه گیری فشار هوا از سنسور هوا سنج استفاده میکنیم. همه ما میدانیم که فشار و ارتفاع رابطه مستقیم باهم دارند، فلایت کنترل ها با اندازه گیری هشار هوا نسبت به نقطه مبدا، ارتفاع را نسبت به مبدا را محاسبه کرده و باعث پایداری کوادکوپتر در زمان پرواز میشود.

تنها ضعفی که در این سیستم به چشم میخورد در زمان هایی است که باد یا حرکت سریع هوا باعث تغییر فشار و تغییر ارتفاع مولتی روتور میشود.

  1. موقعیت GPS

سنسور GPS موقعیت کوادکوپتر را برحس زاویه مکانی نسبت به گیرینویچ مشخص میکند. این سنسور برای تعیین موقعیت مکانی، نیاز به اتصال به ماهواره ها دارد، هرچه تعداد ماهواره هایی که به آن متصل است بیشتر باشد موقعیت مکانی که اعلام میکند دقیق تر است.

سیستم GPS در پروازهای خودکار کمک بسیاری به Flight controller میکند و در پایداری بیشتر مولتی روتور نقش مهمی دارد.

فلایت کنترلرها زمانی که خلبان دستور تغییر سرعت یا جهت را صادر میکند، اطلاعات مربوط به این دستور را از گیرنده رادیویی که برروی مولتی روتور قرار دارد دریافت میکند و به کمک اسپید کنترلر (ESC)، سرعت موتورها را مطابق دستور خلبان تغییر میدهد.

وجود سنسورهای اضافی برروی فلایت کنترلرها کمک میکند تا پردازش های دقیقی در زمان افزایش سطح محاسباتی صورت بگیرد. در واقع عملکرد فلایت کنترلرها به سنسورهای موجود برروی مولتی روتور وابسته بوده به صورتی که هرچه تعداد سنسورها بیشترباشد عملکرد سیستم بهتر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *